Koeteltua tehokkuutta

1

Kaikkien Neudorff-tuotteiden teho on tieteellisesti todettu sekä yrityksemme omissa että riippumattomissa laboratorioissa. Tuotteen koko tuotekehityksen ja elinkaaren ajan tuotteelle suoritetaan huippumodernissa koepuutarhassamme käytännön testejä. 
Kokeita tehdään sekä kasvihuoneessa että avomaalla. Tutkijat analysoivat ja arvioivat tehoaineiden ja tuotteiden ominaisuuksia kyetäkseen ratkaisemaan puutarhassa, kotona tai maataloudessa ilmeneviä ongelmia. Tätä varten he kasvattavat vihanneksia, koristekasveja ja jopa rikkaruohoa. Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden tutkimista varten kasvatetaan lehtikirvoja, ansarijauhiaisia, vihannespunkkeja ja etanoita.

1

Kun sisäiset tutkimukset on saatettu menestyksellisesti päätökseen, uudet valmisteet testataan riippumattomissa eurooppalaisissa laboratorioissa tulosten varmistamiseksi.