Tietosuoja

W. Neudorff GmbH KG (tästä eteenpäin myös ”vastuussa oleva taho”) ottaa erittäin vakavasti henkilökohtaisten tietojen suojaamisen ja noudattaa voimassa olevia tietosuojaan liittyviä määräyksiä, erityisesti EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Saksan tietosuojalakia (BDSG). Seuraavassa haluamme tiedottaa erityisesti siitä, milloin käsittelemme mitäkin tietoja sivustomme käytön yhteydessä. 

I. Yleistietoja

1. Tietojen käsittelyn laajuus

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilökohtaisia tietoja pääasiassa vain siinä laajuudessa kuin mitä sivustomme asianmukainen toiminta edellyttää ja kuin mitä sisällön ja tarjoamiemme palveluiden kannalta on välttämätöntä. Käyttäjiemme henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käytetään vain silloin, kun niiden käsittelyyn on lakisääteinen lupa tai kun käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. 

2. Oikeusperusteet tietojen käsittelylle

Silloin, kun pyydämme verkkosivuillamme käyttäjän suostumusta hänen henkilökohtaisten tietojensa käsittelyprosessiin, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on GDPR, art. 6, osio 1, kohta a.

Käsiteltäessä henkilökohtaisia tietoja, joita tarvitaan käyttäjän ja sopimuksen toisen osapuolen välisen sopimuksen täyttämiseksi, oikeusperusteena on GDPR, art. 6, osio 1 kohta b. Tämä koskee myös sellaisia käsittelyprosesseja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksentapaisen velkasuhteen tai sopimusta ennen vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Jos henkilökohtaisten tietojen käsittely on välttämätöntä yhtiömme vastuulla olevan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeusperusteena on GDPR, art. 6, osio 1 kohta c.

Jos käsittelyn syynä on yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeudellisen edun suojaaminen eivätkä asianomaisen käyttäjän edut, perusoikeudet ja perusvapaudet ole painavampia kuin ensiksi mainittu etu, oikeusperusteena tietojen käsittelylle on GDPR, art. 6, osio 1, kohta f (niin sanottu etujen puntarointi). 

Näiden lisäksi henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevat muut lakisääteiset oikeusperusteet, jotka on seuraavaksi esitetty – mikäli ne ovat voimassa – konkreettisesti.

3. Tallennuksen kesto

Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot poistetaan tai niiden käyttö estetään heti, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, johon ne kerättiin. Lokitiedostojen kohdalla tallennusaika on 8 päivää. Tiedot voidaan tallentaa tätä pidemmäksi ajaksi, jos eurooppalaiset tai kansalliset lainsäätäjät ovat näin ilmoittaneet yhtiötä koskevissa Euroopan unionin säädöksissä, laeissa tai muissa määräyksissä. Tiedot poistetaan tai niiden käyttö estetään myös siinä tapauksessa, että mainittujen standardien mukaiset tallennuksen kestoajat ovat umpeutuneet. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa tietojen tallennusta on jatkettava sopimuksen tekemiseksi tai sopimuksen ehtojen täyttymiseksi.

4. Henkilökohtaisten tietojen eteenpäin luovuttaminen 

Jos luovutamme henkilökohtaisia tietoja toisille, niin annamme ne ainoastaan palvelu- ja kumppaniyrityksille, jotka tukevat meitä yllä mainittujen palvelujen toteutuksessa. Nämä yritykset saavat käyttää henkilökohtaisia tietoja toimeksiannon käsittelijöinä ainoastaan toimeksiantamiemme tehtävien suorituksessa, ja he ovat velvoitettuja noudattamaan voimassa olevia tietosuojamääräyksiä. Käyttämämme toimeksiantojen käsittelijöitä ovat:

 • Web-palveluntarjoaja
 • Hosting-palveluntarjoaja
 • Jakelijallemme

Muuten henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

5. Tietojen käsittelyn paikka

Tallentamiasi henkilökohtaisia tietoja käsitellään Euroopan talousalueen valtioissa sekä Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa. Jotta vaadittu tietosuojataso voidaan taata, saatetaan käyttää Euroopan komission niin sanotun ”soveltuvuuspäätöksen” ”EU-standardisopimuspykälää”. Vastaanottajan ollessa Yhdysvalloissa noudatetaan niin sanotun ”EU-US Privacy Shield” -järjestelyn periaatteita.

II. Henkilökohtaisten tietojen käsittely verkkosivulla

1. Sivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

a) Tietojen käsittelyn kuvaus

Sivustollamme vierailtaessa järjestelmä kerää joka kerralla automaattisesti tietoja siltä tietokonejärjestelmältä, jolta sivustolle tultiin. 

Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tiedot selaintyypistä ja käytetystä selainversiosta
 • Käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 • Käyttäjän laitteen IP-osoite
 • Sivulle siirtymisen päivämäärä ja kellonaika
 • Sivustot, joilta käyttäjän järjestelmä siirtyi meidän sivustollemme 
 • Sivustot, joille käyttäjän järjestelmä siirtyy meidän sivustoltamme

Tiedot tallennetaan lisäksi järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilökohtaisten tietojen kanssa.

b) Oikeusperuste tietojen käsittelylle

Oikeusperuste tietojen väliaikaiselle tallennukselle on GDPR, art. 6., osio 1, kohta f.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallennus järjestelmään on välttämätöntä, jotta voitaisiin mahdollistaa sivustolle pääsy käyttäjän tietokoneelta. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi. 

Tässä tarkoituksessa oikeudelliset etumme tietojen käsittelyssä ovat GDPR:n, art. 6., osio 1, kohta f, mukaiset.

d) Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mitä varten suostumus keräämiseen ja käsittelyyn annettiin. Jos tiedot on kerätty verkkosivun tarjoamista varten, ne poistetaan 30 päivän kuluttua. 

e) Vastustus- ja poistamismahdollisuudet

Tietojen kerääminen verkkosivujen tarjoamista varten ja niiden tallennus lokitiedostoihin verkkosivujen käyttöä varten on välttämätöntä. Käyttäjällä ei tämän vuoksi ole mahdollisuutta vastusta tietojen keräämistä. 

2. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteys

a) Tietojen käsittelyn kuvaus

Sivustollamme on käytettävissä yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, syöttöikkunassa annetut tiedot välitetään kulloisellekin jakelijalle ja tallennetaan. Pakollisia täytettäviä kenttiä ovat: 

 • Sähköpostiosoite
 • Viesti

Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus syöttää kenttään muita, valinnaisia tietoja.

Yhteyttä voi ottaa myös kirjoittamalla ilmoittamaamme sähköpostiosoitteeseen. Tässä tapauksessa sähköpostin kautta annetut käyttäjän henkilökohtaiset tiedot tallennetaan. 

Tässä yhteydessä tiedot lähetetään eteenpäin vain kulloisellekin jakelijalle. Tietoja käytetään ainoastaan vuoropuhelun käsittelyyn.

b) Oikeusperuste tietojen käsittelylle

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR, art. 6 osio 1 kohta f. Jos sähköpostiyhteydenpidon tarkoitus on sopimuksen teko tai sopimuksenkaltaisen velkasuhteen muodostus, lisäoikeusperusteena käsittelylle on GDPR, art. 6 osio 1 kohta b.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Syöttökentästä saatuja henkilökohtaisia tietoja käsitellään vain yhteydenoton mahdollistamiseksi. Yhteydenottotapauksessa tietojen käsittelylle on myös välttämättömät, oikeudelliset intressit.

d) Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mitä varten suostumus keräämiseen ja käsittelyyn annettiin. Yhteydenottolomakkeen syöttökentästä ja sähköpostitse saatujen henkilökohtaisten tietojen kohdalla tämä tapahtuu heti, kun kulloinenkin keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt silloin, kun voidaan olettaa, että kulloinenkin asiasisältö on selvitetty loppuun. 

e) Vastustus- ja poistamismahdollisuudet

Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse, hänellä on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojensa tallennusta koska tahansa. Tämä vastustus voidaan ilmoittaa tietosuojamääräystemme lopussa annettuja yhteystietoja käyttämällä. Jos käyttäjä vastustaa tietojensa käyttöä, keskustelua hänen kanssaan ei enää voida jatkaa, ja poistamme kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka tallennettiin yhteydenoton yhteydessä.

3. Arvonnat, kampanjat 

a) Tietojen käsittelyn kuvaus

Järjestämme sivuillamme silloin tällöin arvontoja/kampanjoita. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, arvontaan liittyvässä syöttöikkunassa annetut tiedot välitetään meille ja jakelijallemme ja tallennetaan. Tavallisesti tällaisia tietoja ovat: 

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Mahdolliset lisätiedot, joiden syöttö on pakollista tai vapaaehtoista

b) Oikeusperuste tietojen käsittelylle

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR, art. 6 osio 1 kohta b. 

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Syöttökentästä saatuja henkilökohtaisia tietoja käsitellään vain arvonnan tai kampanjan läpi viemiseksi ja suorittamiseksi.

d) Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mitä varten suostumus keräämiseen ja käsittelyyn annettiin. Arvontojen kohdalla tämä tapahtuu useimmiten silloin, kun voittaja julistetaan ja voitto lähetetään. Lisätietoja arvontoihin liittyen on annettu kulloisissakin osallistumisehdoissa. 

e) Vastustus- ja poistamismahdollisuudet

Käyttäjä voi koska tahansa vastustaa henkilökohtaisten tietojensa käyttöä mutta arvontaan osallistumisen jatkaminen ei enää tästä hetkestä alkaen ole mahdollista. Tämä vastustus voidaan ilmoittaa tietosuojamääräystemme lopussa annettuja yhteystietoja käyttämällä. 

III. Evästeiden käyttö 

1. Tietojen käsittelyn kuvaus

Käytämme evästeitä helpottaaksemme asiointia sivustollamme ja tehdäksemme tiettyjen toimintojen käytön mahdolliseksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan selaimeen tai jotka selain tallentaa käyttäjän loppulaitteeseen. Kun käyttäjä avaa jonkin sivuston, käyttäjän käyttöjärjestelmään saatetaan tallentaa eväste. Tämä eväste sisältää tyypillisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen yksiselitteisen tunnistamisen samalla sivustolla uudelleen vierailtaessa. 

a) Teknisesti välttämättömät evästeet

Käytämme evästeitä tehdäksemme sivustollamme käynnin helpommaksi ja mukavammaksi. Jotkin sivustomme elementeistä vaativat, että selain, jonka kautta sivustolle on tultu, voidaan tunnistaa myös toisella sivustolla käynnin jälkeen. Tällöin evästeisiin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • cookieConsent – Julkaisija: W. Neudorff GmbH KG, Tarkoitus: tallentaa evästeiden käyttövalintasi, Käyttöikä: 1 vuosi
 • ff_ndfshopfinder_pi1_usemap – Julkaisija: W. Neudorff GmbH KG, Tarkoitus: tallentaa valintasi käyttää Google-palveluita myymälähaussa, Käyttöikä: 1 vuosi

b) Teknisesti ei-välttämättömät tiedot, kolmannen osapuolen evästeet 

Käytämme sivustollamme myös evästeitä, jotka eivät teknisesti ole välttämättömiä, mutta jotka mahdollistavat käyttäjän Internet-käyttäytymisen erityiset analyysit. Tällä tavalla voidaan saada seuraavia tietoja:

 • Sivuston toimintojen hyödyntäminen

Seuraavat evästeet, jotka eivät teknisesti ole välttämättömiä, ovat niin sanottuja kolmannen osapuolen evästeitä:

 • Sivuilla käynnin toistumistiheys (Matomo)
 • Sivukatselujen taajuus (Google Analytics)
 • Mainonnan onnistumisen mittaaminen (Google Conversion-Tracking)

Kun käyttäjä avaa sivustomme, hänelle ilmoitetaan evästeiden käytöstä ja häneltä pyydetään suostumus tässä yhteydessä käytettävien, henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Tässä yhteydessä kerrotaan myös tietosuojamääräyksiin liittyvästä ohjeesta. 

c) Ohjeita selainasetusten muuttamiseen

Useimmat selaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen tietokoneelleen suorittamalla vastaavat selainasetukset. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa rajoituksia erityisesti sivustomme toimimiseen halutulla tavalla. 

2. Oikeusperuste tietojen käsittelylle

Oikeusperuste henkilökohtaisten tietojen käsittelylle, kun käyttäjältä on saatu tähän liittyvä suostumus, on GDPR, art. 6 osio 1 kohta a.

Muissa tapauksissa oikeusperuste henkilökohtaisten tietojen käsittelylle evästeiden käytön muodossa on GDPR, art. 6 osio 1 kohta f.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden tarkoitus on helpottaa käyttäjän sivustolla käyntiä. Joitakin sivustojemme toimintoja ei voida hyödyntää ilman evästeiden käyttöä. Nämä toiminnot edellyttävät, että selain voidaan tunnistaa myös sen jälkeen, kun välillä on käyty muilla sivustoilla. 

Muiden kuin teknisesti välttämättömien evästeiden käytön ja kolmannen osapuolen evästeiden käytön tarkoitus on parantaa sivustomme laatua ja sisältöä. Analysointievästeiden avulla saamme selvitettyä, kuinka sivustoamme käytetään, ja näin voimme jatkuvasti optimoida online-tarjouksiamme.

Sivustoltamme evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien laatimiseen.

Edellä mainitussa tarkoituksessa oikeudelliset etumme henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä ovat GDPR:n, art. 6., osio 1, kohta f, mukaiset. 

4. Tallennuksen kesto, vastustus- ja poistamismahdollisuudet

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, josta ne lähetetään sivustollemme. Näin myös sinä käyttäjänä voit täydellisesti hallita evästeiden käyttöä. Muuttamalla selaimesi asetuksia voit deaktivoida evästeiden siirron tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan koska tahansa poistaa. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Jos sivustomme käyttämät evästeet deaktivoidaan, kaikkia sivustojemme toimintoja ei enää välttämättä voida käyttää niiden täydessä laajuudessaan.

IV. Viittaukset yhteisöpalveluihin, sosiaalisen median liitännäiset 

a) Sosiaalisen median liitännäiset 

Sivustollamme vierailijoilla on mahdollisuus siirtyä linkkien kautta yhteisöpalveluihin. Linkit sivustollamme on merkitty kulloisenkin yhteisöpalvelun logolla. 

Jos tässä yhteydessä käytämme edellä mainittujen yhteisöpalveluiden niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä, noudatamme tietosuojaystävällistä Shariff-ratkaisua (vrt. www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html ). Tavalliset sosiaalisen median painikkeet lähettävät jo jokaisen sivun haun yhteydessä käyttäjätiedot vastaavaan yhteisöpalveluun. Ne muodostavat huomaamattomasti yhteyden yhteisöpalvelun verkkopalvelimeen, myös silloin, kun käyttäjä ei ole kirjautunut sisään tai ei ole verkon jäsen. Shariff-ratkaisut toimivat tässä yhteydessä väliasteina ja huolehtivat siitä, että pelkästään meidän sivustomme avaaminen ei siirrä mitään tietoja yhteisöpalvelun verkkoon. Vasta kun olet napsauttanut jotakin sosiaalisen median liitännäistä, tiedot voidaan siirtää vastaavaan verkkoon ja tallentaa sinne. Yhteisöpalvelu saa tämän jälkeen tiedot, että olen käynyt online-tarjouksemme vastaavalla alasivulla. Tätä varten sinulla ei tarvitse olla tiliä tähän yhteisöpalveluun eikä sinun tarvitse olla kirjautuneena sisään. Mikäli olet tänä ajankohtana rekisteröitynyt ja/tai kirjautunut omalle käyttäjätilillesi kyseisessä yhteisöpalvelussa, yhteisöpalvelu voi liittää sivulla vierailun käyttäjätiliisi. Tämän estämiseksi sinun on kirjauduttava ulos kulloisenkin yhteisöpalvelun tililtä ennen kuin napsautat yllä mainittuja sosiaalisen median liitännäisiä. Huomaa, että henkilökohtaisten tietojen käsittely ja käyttö on kulloisenkin yhteisöpalvelun vastuulla. Neudorffilla ei ole tietoa siirrettyjen tietojen tosiasiallisesta laajuudesta ja sisällöstä eikä siitä, kuinka kulloinenkin tarjoaja näitä tietoja käyttää. On lähdettävä siitä, että vähintään IP-osoite ja laitteeseen liittyvät tiedot kerätään ja niitä käytetään. Tämän lisäksi on mahdollista, että yhteisöpalvelut käyttävät evästeitä. Lisätietoja siitä, kuinka laajasti yhteisöpalvelun tarjoaja käsittelee henkilökohtaisia tietojasi samoin kuin tietoja asetusmahdollisuuksista yksityisyytesi suojaamiseksi on kulloisenkin tarjoajan tietosuojamääräyksissä: 

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy

- Instagram: www.instagram.com/about/legal/privacy/

- YouTube: www.youtube.com/t/privacy 

- Twitter: https://twitter.com/de/privacy  

- WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

V. Analytiikkatyökalut ja mainonta

1. Matomo

Käytämme verkkosivustollamme Matomo-kävijäseurantaohjelmistoa (aikaisemmin Piwik). Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi on tärkeää, koska tällä tavalla sisällön kysyntää voidaan tutkia ja tämän myötä optimoida online-tarjoukset. 

Tässä tarkoituksessa oikeudelliset etumme ovat tietojen käsittelyssä. 

Oikeusperuste henkilökohtaisten tietojen käsittelylle käytettäessä kävijäseurantaohjelmistoa sen tämänhetkisessä muodossa on GDPR, art. 6 osio 1 kohta f. 

Matomon avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien laatimiseen.

2. Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsin web-analytiikkapalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics käyttää ns. evästeitä (cookies). Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseen ja jotka mahdollistavat sivuston käytön analysoinnin. Evästeen tuottamat tiedot tämän sivuston käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä.

Google Analytics-evästeiden tallentaminen ja tämän analyysityökalun käyttö perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan 1. kohdan alakohtaan f. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjän käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustoa että sen mainontaa.

IP-anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä sivustolla. Tämän seurauksena Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa tai muun Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen alueella ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, missä se lyhennetään. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen verkkosivuston aktiviteettiraportteja ja tarjoamalla verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google Analyticsin yhteydessä toimitettua IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen toimittamiin tietoihin.

Selaimen laajennus

 

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmiston vastaavalla asetuksella. Huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää täysin kaikkia tämän sivuston toimintoja. Lisäksi voit estää Googlea saamasta evästeen tuottamia tietoja, sivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja muita Googlen toimittamia tietoja, kun lataat ja asennat selaimen laajennuksen, joka on saatavana seuraavan linkin kautta: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Tietojen keräämisen vastustaminen

 

Voit estää Google Analyticsin tietojen keräämisen napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Opt-out-eväste asetetaan estämään tietojen kerääminen tulevilla vierailuilla tällä sivustolla: Google Analyticsin poistaminen käytöstä.

Lisätietoja Google Analyticsin käyttäjien tietojen käsittelemisestä on Googlen tietosuojakäytännöissä: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Käsittelysopimus

Olemme solmineet Googlen kanssa sopimuksen tietojen käsittelystä, ja toteutamme täysimääräisinä Saksan tietosuojaviranomaisten tiukat vaatimukset Google Analyticsin käytön yhteydessä.

Google Analyticsin demografinen ominaisuus

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsin demografista ominaisuutta. Sen avulla voidaan laatia raportteja, jotka sisältävät tietoa sivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlelta ja kolmansien osapuolien vierailijatiedoista. Näitä tietoja ei voi kohdistaa kehenkään tiettyyn henkilöön. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten avulla tai kieltää tietojen keräämisen Google Analyticsin kautta, kuten osiossa "Tietojen keräämisen vastustaminen" on kuvattu.

Säilytysaika

 

Evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin (esim. käyttäjätunnuksiin) ja myynninedistämistunnuksiin liittyvät Google- ja käyttäjätason tiedot (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainontatunnukset) anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: support.google.com/analytics/answer/7667196

 

3. Google Analytics Remarketing

 

Verkkosivustomme hyödyntävät Google Analytics Remarketing -ominaisuuksia Google AdWordsin ja DoubleClickin laitteiden välisten ominaisuuksien avulla. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tämän toiminnon avulla voidaan yhdistää Google Analyticsin Remarketing-mainosryhmät Google AdWordsin ja Google DoubleClickin laitteiden välisiin ominaisuuksiin. Näin kiinnostuksen kohteisiin perustuvat, yksilölliset mainosviestit, jotka on mukautettu sinulle aiemman, yhden päätelaitteen (esim. matkapuhelimen) käyttö- ja selauskäyttäytymisesi perusteella, voivat näkyä myös muissa päätelaitteessasi (esim. tablet-laite tai PC).

Kun olet antanut suostumuksesi, Google yhdistää web- ja sovellusselaushistoriasi Google-tililtäsi tätä tarkoitusta varten. Siten yksilölliset mainosviestit voivat näkyä missä tahansa laitteessa, johon kirjaudut Google-tilisi avulla.

Tämän mahdollistamiseksi Google Analytics kerää Google-tunnistautuneita käyttäjätunnuksia käyttäjiltä, jotka ovat väliaikaisesti yhteydessä Google Analytics -tietojemme kanssa, sekä määrittelee ja luo yleisöjä laitteiden välisen mainoksen tuottamiseksi.

Voit estää pysyvästi laitteiden välisen Remarketing/Targeting -toiminnon poistamalla käytöstä Google-tilisi yksilölliset mainokset. Käytä tätä linkkiä: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Kerättyjen tietojen yhdistäminen Google-tiliisi perustuu yksinomaan suostumukseesi, jonka voit antaa tai peruuttaa Googlen palvelussa (GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohta a). Sellaisissa tiedonkeruutoiminnoissa, joita ei ole yhdistetty Google-tiliisi (esimerkiksi koska sinulla ei ole Google-tiliä tai olet vastustanut yhdistämistä), tietojen keruu perustuu GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohtaan f. Oikeutettu etu syntyy siitä, että verkkosivuston ylläpitäjä on kiinnostunut verkkosivuston kävijöiden nimettömästä analyysistä mainostarkoituksiin.

Lisätietoja ja tietosuojakäytännöt on kuvattu Googlen tietosuojailmoituksessa osoitteessa: policies.google.com/technologies/ads.

 

4. Google AdWords ja Google Conversion-Tracking

 

Tämä verkkosivusto käyttää Google AdWordsia. AdWords on Google Inc.:n, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat ("Google"), online-mainosohjelma.

Osana Google AdWordsia käytämme ns. tulosseurantaa (Conversion-Tracking). Kun napsautat Googlen tarjoamaa mainosta, tulosseurantaeväste asetetaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän tietokoneeseen. Näiden evästeiden voimassaolo päättyy 30 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tämän sivuston tietyillä sivuilla eikä eväste ole vielä vanhentunut, Google ja me voimme tunnistaa, että käyttäjä napsautti mainosta ja uudelleenohjattiin tälle sivulle.

Jokainen Google AdWords -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voi seurata mainostajien verkkosivuilla. Tulosseurantaevästeellä kerättyjä tietoja käytetään tulostilastojen tuottamiseen niille AdWords-mainostajille, jotka ovat valinneet tulosseurannan. Asiakkaille kerrotaan niiden mainoksia napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka ohjataan tulosseurantatunnisteeseen. He eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, jotka tunnistavat käyttäjiä henkilökohtaisesti. Jos et halua osallistua seurantaan, voit kieltäytyä tästä poistamalla Google Conversion Tracking -evästeen käytöstä Internet-selaimesi asetuksista. Sinua ei sen jälkeen sisällytetä tulosseurantatilastoon.

Tulosseurantaevästeiden tallentaminen ja tämän seurantatyökalun käyttö perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjän käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustoa että sen mainontaa.

Lisätietoa Google AdWordsista ja Googlen tulosseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: policies.google.com/privacy.

Voit määrittää selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeistä ja evästeiden asettamisesta vain yksittäistapauksissa, evästeet on hyväksyttävä tietyissä tapauksissa, tai evästeet estetään yleisesti ja otetaan käyttöön evästeiden automaattinen poistaminen, kun selain suljetaan. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa tämän sivuston toiminnallisuutta.

 

VI. Asianomaisen oikeudet

Jos henkilökohtaisia tietojasi käsitellään, olet GDPR:n mukaisesti asianomainen, ja sinulla on seuraavat oikeudet vastuussa olevaa tahoa vastaan:

1. Tiedusteluoikeus

Voit pyytää vastuussa olevalta taholta vahvistuksen siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja. 

Jos tietojasi käsitellään, sinulla on oikeus pyytää vastuussa olevalta taholta seuraavia tietoja:

 • Tarkoitus, jota varten henkilökohtaisia tietojasi käsitellään
 • Käsiteltävien henkilökohtaisten tietojesi luokat
 • Vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilökohtaiset tietosi on luovutettu tai luovutetaan
 • Sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen suunniteltu tallennusajanjakso; jos tässä tilanteessa on mahdotonta antaa konkreettisia tietoja, ilmoitetaan kriteerit tallennusajan määrittämiselle
 • Oikeudet sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen korjaamiseen tai poistamiseen, vastuussa olevan tahon käsittelyoikeuksien rajaamiseen tai näiden tietojen käsittelyn vastustamiseen 
 • Oikeus valvontaviranomaiselle osoitettuun vastalauseeseen
 • Kaikki saatavissa olevat tiedot tietojen alkuperälähteestä, jos henkilökohtaisia tietoja ei ole kerätty asianomaiselta henkilöltä
 • Automaattisen päätöksenteon olemassa olo, mukaan lukien profilointi GDPR:n, art. 22, osiot 1 ja 4, mukaan ja – ainakin näissä tapauksissa – järkevät tiedot käytetystä logiikasta sekä senhetkisen käsittelyn laajuudesta ja vaikutuksesta asianomaiseen henkilöön.

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, välitetäänkö sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä sinulla on oikeus pyytää selvitystä soveltuvista takuista tietojen välityksen yhteydessä GDPR:n, art. 46, mukaan.

2. Oikeus tietojen korjaamiseen 

Sinulla on oikeus tietojesi korjaamiseen ja/tai täydentämiseen vastuussa olevalle taholle, jos käsiteltävät, sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot ovat virheellisiä tai epätäydellisiä. Vastuussa olevan tahon on korjattava tiedot välittömästi.

3. Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Seuraavin edellytyksin sinulla on oikeus pyytää rajoituksia sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn:

 • Sinä aikana, kun vastustat sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen oikeutta ja jona vastuussa olevalla taholla on mahdollisuus tarkistaa henkilökohtaisten tietojesi oikeellisuus
 • Käsittely on tapahtunut lainvastaisesti, mutta et halua poistaa henkilökohtaisia tietojasi vaan pelkästään pyytää rajoitusta näiden tietojen käsittelyyn
 • Vastuussa oleva taho ei enää tarvitse henkilökohtaisia tietojasi siihen tarkoitukseen, kuin mihin niitä käytettiin mutta tarvitset niitä kuitenkin edelleen vaateen toimeenpanoon, harjoittamiseen tai puolustamiseen tai
 • Jos olet vastustanut tietojen käsittelyä GDPR:n, art. 21, osio 1, mukaan, eikä vielä ole tiedossa, onko vastuussa olevan tahon oikeutetut syyt painavampia kuin sinun syysi.

Jos sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja saa käsitellä vain – riippumatta niiden tallennuksesta – sinun suostumuksellasi tai oikeudellisten vaateiden toimeenpanemiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion tärkeän julkisen edun vuoksi.

Jos käsittelyä rajoitetaan edellä mainittujen edellytysten täytyttyä, vastuussa oleva taho antaa sinulle ilmoituksen ennen rajoituksen perumista.

4. Oikeus tietojen poistamiseen

a) Poistamisvelvollisuus

Voit pyytää vastuussa olevaa tahoa poistamaan välittömästi sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot, ja vastuussa olevalla taholla on velvollisuus poistaa tiedot välittömästi, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin.
 • Perut suostumuksesi, jonka pohjalta käsittely sallittiin GDPR:n, art. 6, osio 1, kohta a tai art. 9, osio 2, kohta a, mukaan, eikä käsittelylle ole mitään muuta oikeusperustetta. 
 • Vastustat GDPR:n, art. 21, osio 1, mukaisesti käsittelyä, eikä käsittelyyn ole mitään pätevämpää oikeusperustetta, tai vastustat käsittelyä GDPR:n, art. 21, osio 2, mukaan. 
 • Sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään epäasianmukaisesti. 
 • Sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen poistaminen on välttämätöntä, jotta vastuussa olevaa tahoa koskevan, Euroopan unionin tai sen jäsenmaan oikeudellinen velvoite täyttyy. 
 • Sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot kerättiin tietoyhteiskunnan tarjoamien palveluiden yhteydessä GDPR:n, art. 8, osio 1, mukaan.

b) Tiedot kolmannelle osapuolelle

Jos vastuussa oleva taho on julkistanut sinuun liittyviä henkilökohtaisia tietoja, ja sillä on GDPR:n, art. 17, osio 1 mukaan velvollisuus tietojen poistamiseen, sen on käytettävissä oleva tekniikka ja sen toteuttamiskustannuksen huomioon ottaen ryhdyttävä soveltuviin toimenpiteisiin, myös teknisiin sellaisiin, ilmoittaakseen henkilökohtaisia tietoa käsittelevälle vastaavalle henkilölle, että sinä asianomaisena henkilönä, olet pyytänyt kaikkien, näihin henkilökohtaisiin tietoihin viittaavien linkkien tai henkilökohtaisten tietojen kopioiden tai kaksoiskappaleiden poistamista. 

c) Poikkeus poistamisvelvollisuuteen

Oikeus poistamiseen ei ole voimassa, jos käsittely on pakollista

 • mielipiteen vapauden ja tiedottamisen vapauden harjoittamiseen,
 • sellaisen oikeudellisen velvollisuuden täyttämiseen, jonka vastuussa olevaa tahoa koskeva Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion oikeus vaatii; tai julkisten intressien alaisen tai sellaisen valtion viranomaisen määräämän tehtävän suorittamiseen, joka on välitetty vastuussa olevalle taholle,
 • ulkisten, kansanterveydellisten etujen vuoksi GDPR:n, art. 9 osio 2 kohta h, sekä art. 9 osio 3, mukaan,
 • julkisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa, tieteellisessä tai historiallisessa tutkimustarkoituksessa tai tilastollisessa tarkoituksessa GDPR:n, art. 89, osio 1, mukaan, sikäli, kun osiossa a) mainittu oikeus todennäköisesti tekee mahdottomaksi tämän käsittelyn tavoitteen toteuttamisen tai rajoittaa sitä huomattavasti, tai
 • oikeusperusteiden toimeenpanemiseksi, harjoittamiseksi ja puolustamiseksi.

5. Oikeus tiedon saamiseen

Jos sinulla on oikeus käsiteltyjen tietojen korjaamiseen, poistamiseen tai rajoittamiseen vastuussa olevaa tahoa kohtaan, tällä on velvollisuus ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille se on luovuttanut sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot, tästä tietojen korjaus- tai poisto-oikeudesta sekä tietojen käsittelyn rajoitusoikeudesta, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai sen toteuttaminen vaatisi suhteettomia ponnisteluja.

Sinulla on oikeus saada tietää vastuussa olevalta taholta, keitä nämä vastaanottajat ovat.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilökohtaiset tiedot, jotka olet luovuttanut vastuussa olevalle taholle, strukturoidussa, saatavassa ja koneluettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuussa olevalle taholle ilman, että se vastuussa oleva taho, jolle henkilökohtaiset tiedot alunperin luovutettiin, estää tämän, siinä tapauksessa, että

 • käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n, art. 6, osio 1, kohta a, tai art. 9, osio 2, kohta a, mukaan tai sopimukseen GDPR:n, art. 6, osio 1, kohta b, mukaan ja
 • käsittely tapahtuu automaattisen menettelyn avulla.

Käyttäessäsi tätä oikeutta sinulla on lisäksi oikeus vaikuttaa siihen, että sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot siirretään suoraan yhdeltä valtuutetulta taholta toiselle valtuutetulle taholle, mikäli tämä teknisesti on mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden henkilöiden vapauksiin ja oikeuksiin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei koske sellaisten henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, jotka ovat välttämättömiä julkisen intressin alaisen tehtävän suorittamiseen tai julkisen viranomaisen määräämän tehtävän suorittamiseen, joka on välitetty vastuussa olevalle taholle.

7. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä koska tahansa vastustaa sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyä GDPR:n, art. 6, osio 1, kohta e tai f, mukaan; tämä koskee myös näihin määräyksiin tukeutuvaa profilointia. 

Vastuussa oleva taho ei tällöin enää käsittele sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja, ellei hän pysty osoittamaan käsittelyä tukevia, pakottavia, suojausta kaipaavia syitä, jotka painavat enemmän kuin sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi; tai jos käsittely suoritetaan oikeusperusteiden toimeenpanemiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos sinua koskevia henkilökohtaisia tietoa käsitellään suoramainontatarkoituksissa, sinulla on koska tahansa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyä kaikenlaisen mainosmateriaalin tarjoamiseksi; tämä koskee myös profilointia, mikäli se on kytköksissä tällaiseen suoramainontaan.

Jos vastustat tietojen käsittelyä suoramainontatarkoituksiin, sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja ei enää käsitellä tätä tarkoitusta varten.

Sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan tarjoamien palveluiden käytön yhteydessä – riippumatta direktiivistä 2002/58/EY – harjoittaa vastustamisoikeuttasi automaattisella menettelyllä, jonka kohdalla käytetään teknisiä spesifikaatioita.

8. Oikeus tietosuojaoikeudellisen suostumusilmoituksen perumiseen

Sinulla on oikeus koska tahansa perua tietosuojaoikeudellinen suostumusilmoituksesi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumuksen valtuuttamaan käsittelyn lainmukaisuuteen suostumuksen perumiseen saakka.

9. Automaattinen päätöksenteko yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus astua sellaista päätöstä vastaan, joka koskee muuta kuin pelkästään automatisoitua käsittelyä – mukaan lukien profilointi – ja joka on oikeuksiesi vastainen tai muulla tavoin rajoittaa huomattavasti oikeuksiasi. Tämä ei koske tilanteita, joissa päätös 

 • on välttämätön sinun ja vastuussa olevan tahon välisen sopimuksen solmimiseksi tai täyttämiseksi,
 • on sallittu johtuen Euroopan unionin tai jäsenmaan, jossa vastuussa oleva taho sijaitsee, lakisääteisistä määräyksistä, ja nämä määräykset käsittävät soveltuvat toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä sinulle kuuluvien intressien säilyttämiseen, tai
 • on tehty sinulta nimenomaisesti saadulla suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät saa perustua henkilökohtaisia tietoja koskeviin erityisiin luokkiin GDPR:n, art. 9, osio 1, mukaan, ellei art. 9, osio 2, kohta a tai g ole voimassa ja on ryhdytty sopiviin toimenpiteisiin oikeuksien ja vapauksien suojaamiseen sekä sinua koskevien intressien suojaamiseen.

Koskien yllä olevissa kohdissa (1) ja (3) kuvattuja tilanteita, vastuussa olevan tahon on ryhdyttävä soveltuviin toimenpiteisiin säilyttääkseen oikeutesi ja vapautesi sekä oikeudelliset intressisi, jolloin näihin kuuluvat vähintään oikeus vaikuttaa vastuussa olevan tahon puolelta tulevan henkilön tietoihin pääsyyn, oikeus oman näkemyksen ilmaisemiseen ja oikeus päätöksenteon vastustukseen.

10. Oikeus valvontaviranomaiselle osoitettuun vastalauseeseen

Riippumatta muista hallintaoikeudellisista tai lakisääteisistä oikeuskeinosta sinulla on oikeus ilmoittaa vastalause valvontaviranomaiselle, erityisesti EU:n jäsenvaltiossa asunpaikassasi, työpaikallasi tai oletetussa rikkeen tapahtumapaikassa, jos olet sitä mieltä, että sinua käsittelevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä on toimittu GDPR:n vastaisesti. 

Valvontaviranomainen, jolle vastalause on osoitettu, ilmoittaa vaatijalle vastalausetapauksen tilanteen ja tuloksen, mukaan lukien mahdollisuus lakisääteisten oikeuskeinojen käyttöön GDPR:n, art. 78, mukaan.

VII. Ulkoiset linkit

Sivustomme saattaa sisältää linkkejä toisille sivustoille. Mikäli tämä ei selkeästi ole tunnistettavissa, haluamme ilmoittaa, että kyseessä on ulkoinen linkki. Me emme voi vaikuttaa ulkoisten palveluntarjoajien sivustojen sisältöön emmekä muotoiluun. Näitä tietosuojamääräyksiä ei sovelleta tässä tapauksessa.

VIII. Näiden tietosuojamääräysten muuttaminen 

Koska Internet kehittyy jatkuvasti ja sen osalta pätevät oikeusnormit muuttuvat usein, tietosuojatietojamme on aika ajoin tarpeellista sopeuttaa. Tiedotamme näistä uudistuksista tällä sivulla. 

IX. Vastuussa oleva taho 

Vastuussa oleva taho yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja EU-jäsenmaita koskevien tietosuojalakien sekä muden tietosuojaa koskevien määräysten mukaan on: 

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
31860 Emmerthal
Saksa

Puhelin: +49 5155-624-0

S-posti: info@neudorff.de 
Internet-sivusto: www.neudorff.de 

Täydelliset yritystiedot on nähtävissä tästä: www.neudorff.fi/informationen/yhteystiedot.html

XI. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

Thomas Werning, datenschutz@neudorff.de 

Tilanne: Kesäkuu 2019