Yleiset käyttöehdot

Verkkosivuston "www.neudorff.fi" yleiset käyttöehdot

1. Soveltamisala, yleistä

1.1 Yrityksen W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, internetsivuston käytön osalta pätevät yksinomaan seuraavat käyttöehdot.

1.2 Käyttäjän täydentäviä, vastakohtaisia tai käyttöehdoista poikkeavia vakiosopimusehtoja tai muita ehtoja ei sovelleta, vaikka ne olisivat tiedosssa, paitsi jos W. Neudorff GmbH KG nimenomaan hyväksyy niiden pätevyyden.

1.3 Tämä internetsivusto on tarkoitettu käyttöön yksinomaan Suomessa*. Kaikki tuotetiedot koskevat niiden hyväksyntää Suomessa*. W. Neudorff GmbH KG ei voi taata, että näiden internetsivujen sisältämät tiedot ovat oikeita myös Suomen* ulkopuolella.

1.4 Pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää internetsivujamme ja käyttöehtojamme milloin tahansa. Pyydämme sinua sen vuoksi lukemaan ne uudelleen, kun vierailet näillä intersivuilla seuraavan kerran, ja ottamaan huomioon mahdolliset muutokset.

2. Verkkosivuston sisällöt

2.1 Olemme laatineet internetsivujemme sisällöt erittäin huolellisesti. Kaikki foorumissa annetut suositukset tehdään parhaan tiedon mukaan. Emme voi kuitenkaan taata sisältöjen virheettömyyttä, täydellisyyttä emmekä ajantasaisuutta.

2.2 Pyrimme tarjoamaan internetsivustot käyttöön ilman keskeytyksiä. Huolellisessa toiminnassakaan katkoaikoja ei pystytä sulkemaan pois (esim. tarpeellisten huoltotöiden vuoksi).

2.3 Pidätämme oikeuden rajoittaa tilapäisesti internetsivuille pääsyä ja niiden sisältämien palvelujen käyttöä, jos se on tarpeellista kapasiteettirajojen, palvelimen suojaamisen tai loukkaamattomuuden tai teknisten toimenpiteiden tai muiden huoltotöiden vuoksi (esim. järjestelmäkatkosten kohdalla) tai jos sen tarkoituksena on palvelujen asianmukainen tai parannettu tarjoaminen. 

3. Tuotemerkit ja tekijänoikeudet

3.1 Kaikki internetsivujemme sisällöt, mukaan lukien tekstit, kuvat, graafiset esitykset, audio- ja videotiedostot ovat – sikäli kuin muuta ei ole mainittu – W. Neudorff GmbH KG:n omaisuutta. Ne on suojattu tekijänoikeuslain sekä muiden henkistä omaisuutta suojaavien lakien nojalla. Sisältöjen jäljentäminen, käsittely, levittäminen ja kaikenlainen hyödyntäminen, joka loukkaa Saksan tekijänoikeuslakia, vaatii W. Neudorff GmbH KG:n kirjallisen suostumuksen. Palvelualueella osoitteessa www.neudorff.fi ovat kaikki aineistot (tuotekuvat jne.), jotka luovutamme kaupalliseen käyttöön esim. verkkokaupoissa. Pyydämme lähettämään näytekappaleen. Internetsivujemme muita sisältöjä saa käyttää ilman W. Neudorff GmbH KG:n kirjallista suostumusta ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen.

3.2 Kaikki näillä verkkosivuilla mainitut tuotemerkit ovat W. Neudorff GmbH KG:n omaisuutta, mikäli muuta ei ole mainittu. Näiden tuotemerkkien luvaton tai sopimaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

3.3 Sellaisen aineiston käyttö, joka sisältää testituloksen, esim. ÖKO-TEST-merkin, edellyttää, että kaikki tiedot – ennen kaikkea lähde – näkyvät hyvin ja ovat hyvin luettavissa. Alle 6 pisteen kirjasinkokoa ei saa käyttää. Käyttäjän on varmistettava, että testitulosta saa vielä käyttää mainontaan, kun aineistoa käytetään pidemmällä ajanjaksolla.

4. Mediapalvelu

4.1 Mediapalvelun sisältämiä materiaaleja saa käyttää ainoastaan viestintään. Tässä saatavia tietoja ei saa saa luovuttaa asiattomalle kolmannelle osapuolelle.

4.2 Tämän materiaalin julkaiseminen on sallittu vain mainiten kuvalähteeksi Neudorffin tai asiaankuuluvan kuvalähteen.

4.3 Käyttäjää pyydetään lähettämään W. Neudorff GmbH KG:lle julkaisun näytekappaleen tai linkin.

5. Ulkoiset linkit

Nämä internetsivut voivat sisältää linkkejä ulkoisille kolmansien osapuolien internetsivuille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Tämän vuoksi emme voi myöskään ottaa vastuuta näistä vieraista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöistä vastaa aina sivujen tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitettyjen sivujen mahdolliset lainrikkomukset on tarkastettu linkitysajankohtana. Lainvastaista sisältöä ei pystytty tunnistamaan linkitysajankohtana. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva tarkastus ei ole kuitenkaan mahdollista ilman osoitusta lainrikkomuksesta. Poistamme linkit välittömästi, jos lainrikkomus tulee tietoomme.

6. Vastuu

6.1 Kohdan 7.2 säännös poislukien W. Neudorff GmbH KG:n vahingonkorvausvelvollisuus rajoitetaan seuraavasti:

Velvollisuuden lievän rikkomisen kohdalla W. Neudorff GmbH KG:n vastuu rajoittuu palvelutyypin mukaan ennakoitavaan, sopimuksen mukaan tyypilliseen vahinkoon.

6.2 Yllä mainittu vastuurajoitus ei päde pakollisen lainmukaisen vastuuvelvollisuuden eikä takuun myöntämisen tai tahallisen henkilövahingon kohdalla.

6.3 Käyttäjä on velvollinen suorittamaan asianmukaiset toimenpiteet vahingon estämiseksi ja minimoimiseksi.

7. Loppusäännökset

7.1 Nämä käyttöehdot ovat Saksan liittotasavallan lain mukaisia.

7.2 Kaikkien näitä käyttöehtoja koskevien riitatapausten yksinomainen oikeuspaikka on Hannover, sikäli kuin käyttäjä on kauppaedustaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen rahasto. Sama pätee, kun käyttäjä siirtää asuinpaikkansa ulkomaille tai kuin hänellä ei ole Saksassa yleistä oikeuspaikkaa.

7.3 Jos näiden käyttöehtojen yksi ehto on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.


Emmerthalissa toukokuussa 2014