Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteesta löydät yksityiskohtaiset tiedot tuotteistamme ja niiden ympäristövaikutuksista sekä tarvittavista suojaimista käytön aikana. Siitä löytyvät myös ohjeet liittyen varastointiin kuljetukseen ja hävittämiseen.

Ennen kuin tallennatte kuvat ja tekstit pyydämme ystävällisesti, että hyväksytte käyttöehdot

Jäteastiadeo
Jäteastiadeo
(Jäteastiadeo SDS 2023-01 fi-FI)
Jäteastiadeo
Jäteastiadeo
(Jäteastiadeo SDS 2023-01 sv-FI)